Навигация

Новини

Спад на престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни, отчитат инспекторите от Детска педагогическа стая в Шумен

Най-честите противоправни деяния са кражбите на вещи от частни домове

67 са извършените от малолетни и непълнолетни противоправни деяния през изминалата 2012 година на територията на Районно управление “Полиция”- Шумен. В сравнение с предходните две години се очертава се тенденция на спад на престъпленията. През 2011 година са регистрирани общо 88, а през 2010 година престъпленията са 89. Данните в сравнителен аспект показват, че най-честите противоправни деяния от маловръстни лица са кражбите на вещи от частни домове, следвани от кражбите на черни и цветни метали. 50 са регистрираните кражби през 2012 година, от тях 9 са взломни, толкова са и домовите. Два противозаконно отнети автомобила от непълнолетни са регистрирали инспекторите от Детска педагогическа стая, както и една кражба на части и вещи от моторно превозно средство. През изминалата година от малолетни и непълнолетни са нанесени 4 телесни повреди, регистрирани са 3 грабежа и едно блудство. Анализът сочи, че сезонът, през който се извършват множество кражби на селскостопански животни и продукция, както и вещи и части от частни домове, е летният. Целогодишно се извършват кражби на черни и цветни метали от частни имоти и имоти на юридически лица с цел продажбата им за вторични суровини. В учебните заведения се наблюдават кражби на парични суми и лични вещи с приоритет мобилни телефони. В началото на 2012 година на отчет в Детска педагогическа стая в Районно управление "Полиция" - Шумен са били 79 малолетни и непълнолетни, от тях  новозаведените са 21. 31 са снети от отчет. От тях 24 поради поправяне, останалите 7 поради навършване на пълнолетие.

 

 

• Илюстрация

Заглавие на фото